Norway - Stavanger, Logging Geologist - Sperry Drilling in Stavanger, Norway

at Halliburton
Location Stavanger, Norway
Date Posted July 4, 2018
Category Geologist
Job Type Permanent

Description

Halliburton er blant pionerene innen sanntidsoperasjoner og har deltatt i utviklingen av norsk sokkel siden første letebrønn i 1966.
På grunn av økende arbeidsmengde søker vi etter Logge Geologer. Halliburtons Loggegeologer reiser til våre kunders installasjoner for å utføre geologiske prøvetakinger av formasjonene under boring. Denne informasjonen blir brukt til å avgjøre hvilke bergarter det bores gjennom, topp og bunn av formasjoner, om en bestemt formasjon er nådd og andre geologiske analyser. Våre Loggegeologer bidrar også til å overvåke og vedlikeholde vårt gassutstyr, og oppdatere relevant papirarbeid som kreves for en sikker og effektiv boring.
 
Arbeidsoppgaver:
Du vil være en del av et team som jobber skift rotasjon der du samler og analyser borekaks.
Hovedoppgavene vil være:

Prøvetaking av borekaks
Geologisk analyse av bergartsprøver
Preparering av prøver for videre analyse på land
Oppdatering av relevante skjema og dataprogrammer
Produserer geologiske rapporter og formasjonsevalueringslogger
Delta i feilsøking og drift av offshore utstyr
Overvåke boreoperasjonen, komme med anbefalinger for optimalisering
Assistere ved kjerneboring

 
Vi tilbyr:
Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
Helseforsikring/behandlingsforsikring
Gunstig aksjespareordning
Fokus på teknologi og utvikling
Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø
 
Kvalifikasjoner:

Bachelor (Bsc) eller Master (Msc) innen Petroleum, Geologi, Geofysikk, Kjemi eller andre realfag
Generell forståelse for og erfaring innenfor bruk av programvare og hardware for prosessering av data
Flytende muntlig og skriftlig engelsk, fortrinnsvis også norskkunnskaper
Erfaring med XRD/XRF er en fordel

 
Personlige egenskaper:
Kandidater med et sterkt team fokus som viser gode kommunikasjonsferdigheter foretrekkes.
Jobben krever klar og konsis kontakt med alle involverte parter både offshore og onshore.
Du må være strukturert og godt organisert.
Arbeidsmiljøet er komplekst og hektisk der man kanskje ikke alltid selv finner svarene, men må finne løsninger i teamet.
Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.
 
Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway
 
Product Service Line:
Sperry Drilling
100% stilling
 
Kontaktinformasjon:
Ansvarlig for stillingen: Einar Jørpeland (+47) 51 83 81 61
Rekrutterer: Anders Hanasand (+47) 51 83 74 84
 
Søknadsfrist: 15.08.2018
 
 
English Version:
 
 
We need to strengthen our technical staff, and we are therefore looking for a Log Analyst to our Sperry drilling department in Halliburton.
Today our department consists of Log Analysts / Petrohycisists who are working either at the customer’s office or at Halliburton’s offices based in Tananger.
This position gives an opportunity to expand your knowledge within logging and drilling operations by planning the well, being involved in real-time operation and perform post evaluation and analysis of the completed wells.
 
Job description:
As a Log analyst, you will have the responsibility to quality control the data from the drilling operation based on data acquisition from our downhole tools.
These measure the physical response to the relevant geology. The Quality control will be in cooperation with people offshore and other drilling related disciplines.
In addition, the Log analyst will process and finalize the data according to the need from the clients and the authorities.
 

Daily support of the drilling operation
Quality control of log data
Finalize data to customer and authorities
Consulting customer
Communicating advice on logging parameters
Discussion around petrophysical evaluations
Computer based data processing and analytics

 
We offer:
Competitive pension- and insurance scheme
Company health service
Beneficial employee stock-purchase plan
Focus on technology and further development
Highly skilled colleagues in an international environment
 
Qualifications:
Master (MSc) or Bachelor degree (BSc) in Petroleum Engineering ,  Petrophysic or strongly related fields.
Experience within log analytics or drilling related operations is beneficial, but not a must. Newly graduated will also be considered.
Knowledge about computer based log analytics.
Good analytical skills.
Excellent written and oral skills in English.
Good presentation skills.
Experience within XRD/XRF is beneficial.
 
Personal qualities:
Team oriented candidates that exhibit good communication skills will be preferred.
You need to work structured and organized.
The position requires that you champion the Company's HSE procedures.
 
Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway
 
Product Service Line:
Sperry Drilling
Full time
 
Contact Persons:
Hiring Manager:  Einar Jørpeland (+47) 51 83 81 61
Recruiter: Anders Hanasand (+47) 51 83 74 84
 
Deadline: August 15th 2018

Related Posts