Norway - Stavanger, Geosteering Geologist - Sperry Drilling in Stavanger, Norway

at Halliburton
Location Stavanger, Norway
Date Posted January 9, 2019
Category Geologist
Job Type Permanent

Description

I Sperry Drilling sin underavdeling; Drilling Engineering Solutions opplever nå økt arbeidsmengde og søker derfor etter en ingeniør innen geostyring. Stillingen vil være en del av en dynamisk og fleksibel gruppe med dyktige kollegaer med høy kunnskap innen brønnplassering i reservoaret.
Kandidaten vil jobbe tett med kunde, enten hos kunde eller på Halliburton sitt Real Time Center.
 
Arbeidsoppgaver:
Fremskaffe og kvalitetssjekk av data for modelleringsgrunnlag.
Modellere relevante scenario for brønn som skal bores basert på kundens data.
Delta i skift rotasjon under Real Time jobber.
Monitorere operasjonen og ta avgjørelser basert på data input fra våre boreverktøy og software.
Lage og holde sluttrapport for kunden.
Bidra i anbudsprosesser.
Delaktig i bransjens fagmiljø ved å delta på konferanser og produserer artikler o.l.
Delta ved behov i skiftrotasjon ved vårt Real Time Operation Center.
Oppdrag i utlandet kan forventes.
 
Vi tilbyr:
Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
Helseforsikring/behandlingsforsikring
Gunstig aksjespareordning
Fokus på teknologi og utvikling
Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø
 
Kvalifikasjoner:
Master (MSc) eller bachelor (BSc) innen petroleum, geologi eller nære relater områder.
Minimum tre års erfaring innen et eller flere av følgende områder: Geologi, MWD, Wellplanning eller andre relevante fagområder.
Kjennskap til Stratasteer3D Software er en fordel, samt erfaring med bruk av InSite.
I denne stillingen er det viktig at du behersker engelsk både skriftlig og muntlig, samt kan lage og holde presentasjoner.
 
Personlige egenskaper:
Kandidaten bør ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Stillingen krever at du har god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag.
Evne til å arbeide målrettet og selvstendig samtidig som man er del av team.
Denne stillingen vil ha en utadrettet rolle mot våre kunder.
Vi ser etter deg som er strategisk og fremtidsfokusert og har evne til å ta initiativ og skape løsninger for våre kunder.
 
Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway
 
Product Service Line:
Sperry Drilling
100% stilling
 
Kontaktinformasjon:
Ansvarlig for stillingen: Ramy Abdel- Rahman e-mail Ramy.abdelrahman@Halliburton.com
Rekrutterer: Kjersti Roth Oaland e-mail Kjersti.Roth@Halliburton.com
 
Søknadsfrist: 31.01.2019
 
 
 
 
English version:
 
 
In order to accommodate the increasing workload we are looking for a Geosteering Geologist in our Drilling Engineering Solutions department. You will be a part of a dynamic and flexible work group and work with some of the industries most talented people within wellbore reservoir placement.  You will work closely with the customer either in the customer`s office or at Halliburton’s Real-Time center.
 
Job description:
Request and QC data for modelling.
Modelling relevant scenarios for the Target well, based on customer input and Geosteering experience.
Attend in a shift rotation Real-Time jobs.
Monitor geological operations and provides analysis of conditions encountered in real time by using any Halliburton tool which can give an idea of the petrophysical properties of the surrounding media.
Make and hold post well presentations for the client.
Assist in tender preparation when needed.
Industry participation by attending conferences and participate in success stories, case studies and abstract proposals.
Assist in other projects in Halliburton when needed i.e taking part in the Real Time Operation Center shift rotation.
Assignments abroad can be expected.
 
We offer:
Competitive pension- and insurance scheme
Company health service
Beneficial employee stock-purchase plan
Focus on technology and further development
Highly skilled colleagues in an international environment
 
Qualifications:
Master (MSc) or Bachelor degree (BSc) in Petroleum Engineering, Geology or strongly related fields.
Minimum 3 years’ experience within one or more of following areas is preferred: Geosteering, MWD, Wellplanning or other relevant fields.
Knowledge about planning tools such as Stratasteer3D Software is an advantage.
Experience with using InSite.
In this position excellent skills in English, written and oral, is essential and be able to make and hold presentations.
 
Personal qualities:
Candidates should have good communication and collaborative skills.
You need to work structured and organized in a complex and hectic work environment.
You manage to work independent and at same time be a part of the team.
This position has an outward role towards our customers.
We are looking for one who has a strategic mind set and also innovative and always looking for new and better solutions for our customer.
 
Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway
 
Product Service Line:
Sperry Drilling
Full time
 
Contact Persons:
Hiring Manager: Ramy Abdel-Rahman e-mail Ramy.abdelrahman@Halliburton.com
Recruiter: Kjersti Roth Oaland e-mail Kjersti.Roth@Halliburton.com
 
Deadline: 31st of January
 

Related Posts